Komunikat biblioteki dotyczący zwrotu książek i podręczników

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  2019/2020

 

 GODZINA          

KLASY

8.00

8B

8.30

7 , 8 A

9.00

6, 8 D

9.30

5

10.00

4

10.30

3

11.00

2

11.30

1

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Miasto Bydgoszcz , Wydział Edukacji i Sportu wydał decyzję w sprawie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III i konsultacji dla uczniów klas VIII.

Szkoła będzie funkcjonowała w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu  o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.04.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, mają Państwo nadal możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku z powodu konieczności podjęcia pracy zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone od 26.05.2020r.:

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – dostosowane do Państwa potrzeb, ale nie dłużej niż w godz. 7:00 – 16.30,

- konsultacje – według ustalonego harmonogramu.

Szkoła opracowała szczegółowe procedury, które zostały opublikowane na stronie internetowej ZS nr 7 – prosimy o zapoznanie się.

Rodzice/opiekunowie dzieci, które będą uczęszczały na zajęcia są zobowiązani do zapoznania się i zaakceptowania przez złożenie podpisu oświadczenia i deklaracji (zal.1,2).

Procedury obowiązujące w Zespole Szkół nr 7 w związku z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji dla uczniów klas VIII:

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (zał.1) - do pobrania

Deklaracja (zał.2) – do pobrania

Skuteczne mycie rąk – do pobrania

Skuteczne dezynfekowanie rąk – do pobrania

Prawidłowe zakładanie i zdejmowanie maseczki – do pobrania

Prawidłowe zakładanie i zdejmowanie rękawiczek – do pobrania

Informacje dla ucznia – konsultacje – do pobrania

 

Komplet dokumentów do pobrania

Dyrekcja ZSnr7

 

Wszystkie informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się na stronie online.zsnr7.net

  Plan lekcji - Publikacja materiałów na stronie  obowiązuje do odwołania nauczania na odległość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

j.polski

przyroda

muzyka

matematyka

historia

edb

j. angielski

informatyka

wf

j. niemiecki

biologia

geografia

fizyka

chemia

przedsiębiorczość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 j.polski

przyroda

plastyka

matematyka

historia

wos

j. angielski

technika

j. niemiecki

biologia

geografia

 

fizyka

chemia

wok