W dniach 12 - 13.03.2020 - godz. 6.30 - 17.00 - tylko zajęcia opiekuńcze w salach 2, 3, 27, 28, świetlica.
16.03. - 25.03.2020. - szkoła zamknięta, nie odbywają się żadne zajęcia.
Życzymy zdrowia.  Dyrekcja szkoły.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych