HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

14.09.2016 /ŚRODA/ - ZEBRANIA (KL.1-3 SP i LO – 16.30; kl.4-6 i G– 17.30)

                    KL. III G, III LO – PRZYPOMNIENIE  INFORMACJI O    EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH.

14.11.2016 /PONIEDZIAŁEK/ - 16.30 - DRZWI OTWARTE;

                    KL.3 LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH  OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

15.12.2016 / CZWARTEK/ - 16.30 - DRZWI OTWARTE;

SP, G, 1-2 LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

18.01.2017 /ŚRODA/ - SP, G, 1-2 LO - ZEBRANIA WYWIADOWCZE 

                   (KL.1-3 SP i LO – 17.30; kl.4-6 i G – 16.30)

21.03.2017 /WTOREK/ – 

                    GODZ. 16.30 - DRZWI OTWARTE        

                    GODZ. 17.00 KL.VI, IIIG, III LO – ZEBRANIA Z RODZICAMI -  KL.3 LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH (PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW

18.05.2016 /CZWARTEK/ – ZEBRANIA - SP, G, 1-2 LO 

                 INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH

               (PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW 

                (KL.1-3 SP i LO – 16.30; kl.4-6 i G– 17.30).

                   KL. II LO – INFORMACJA O EGZAMINACH  ZEWNĘTRZNYCH / M.IN. O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z  DYSFUNKCJAMI.