HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

12.09.2019 /CZWARTEK/ - ZEBRANIA (KL.1-4 SP i LO – 16.30; kl.5-8 17.30)

05.12.2019 /CZWARTEK/ - 16.30 - DRZWI OTWARTE; SP, LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH I FREKWENCJI UCZNIÓW

22.01.2020 /ŚRODA/ - SP, G - ZEBRANIA WYWIADOWCZE (KL.1-4 SP i LO –17.30; kl.5-8 – 16.30),

17.00 – DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW /WSZYSCY  NAUCZYCIELE/

19.05.2020 /WTOREK/ – ZEBRANIA - SP, LO - INFORMUJEMY O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH (PRZEDMIOTY, ZACHOWANIE) I FREKWENCJI UCZNIÓW  (KL.1-4 SP i LO – 16.30; kl.5-8 – 17.30).

17.00 – DRZWI OTWARTE DLA RODZICÓW /WSZYSCY  NAUCZYCIELE/