8 kwietnia 2014 w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”
Celem konkursu była popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich ,
rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych :
 - szkoła podstawowa klasy IV-VI  oraz

 - gimnazjum klasy I-III (uczniowie z niepełnosprawnością). galczynski

    

  • img_0115 (kopiowanie)
  • img_0116 (kopiowanie)