6 grudnia wszyscy pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 48 bardzo aktywnie obchodzili mikołajki. Najpierw odbyły się konkursy i zabawy dotyczące dobrych manier pod wdzięczną nazwą ,,Obycie umila życie". Dzieci wykazywały się znajomością zasad zachowania się w szkole, w kinie, w restauracji i tym samym zapowiedziały "Tydzień uprzejmości", który rozpocznie się w naszej szkole 9 grudnia.W ramach mikołajkowej zabawy odbyły się też zawody sportowe. Wszystkie dzieci brały udział w ponad 10 konkurencjach. Zabawa była wyśmienita!