Po grudniowych warsztatach perfum i poznaniu aptekarskiej przeszłości naszego miasta, uczniowie klasy 8d uczestniczyli w grze edukacyjnej. Grając w podchody, poruszali się po muzeach znajdujących się na Wyspie Młyńskiej i rozwiązywali rozmaite zagadki. Następnie dotarli do bydgoskiego skarbu, który zrobił na nich ogromne wrażenie. Na zakończenie każdy wybił sobie pamiątkową monetę.

Już niebawem ostatnie spotkanie w ramach projektu edukacyjnego "Bydgoszcz - mój fyrtel" - doniosła chwila, jaką będzie pochód niepodległościowy i i udział w inscenizacji z okazji setnej rocznicy powrotu naszego miasta do macierzy.

  • 1
  • 10