05.12.2019 /czwartek/ - 16.30 - Drzwi otwarte; SP, LO - informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych i frekwencji uczniów.