Od listopada 2019r. nasza szkoła została pozytywnie zweryfikowana do programów Office 365 A1 dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Szkół i uczelni. Dzięki temu każdy pracownik naszej szkoły i każdy uczeń ma możliwość korzystania z pakietów Office 365 A1, poczty, programów do wykonywania prezentacji i wielu innych aplikacji online. Prace administracyjne potrwają do końca roku kalendarzowego. Programy te koordynuje Sebastian Nowak.