W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 
Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły
Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe SP 48 Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.
Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.
Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.
Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00. w siedzibie SP 48
Zapraszamy do zapisów. Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.