Wśród prowadzących uznane autorytety w dziedzinie alternatywnych  metod komunikacji. Prelegenci to specjaliści z Kwidzyna, Krakowa, Poznania, Szczecina. Mgr Elżbieta Niklewska –Piotrowska psycholog, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, Trener Umiejętności Społecznych  zapoznała uczestników z modelem wspierania rodziny w rozwoju umiejętności komunikacyjnych małego dziecka. Mgr Maria Podeszewska – Mateńko, filolog polski ,logopeda, propagator techniki AAC- piktogramy przybliżyła temat AAC- Piktogramy  jako uniwersalne narzędzie rozwoju komunikacji i języka dla osób z trudnościami rozwojowymi. Następnie mgr Agata Mikołajczak, logopeda opowiedziała o MAKATONIE jako formie wspierającej rozwój mowy i komunikacji. Mgr Olgierd Kosiba Prezes zarządu Towarzystwa "GEST" z Poznania poruszył temat „Polski język migowy – czy na pewno język?

Mgr Aleksandra Włodarczak z Poznania temat polskiego  języka migowego vs systemu językowo – migowego ,a obecnego programu nauczania. Panel trzeci rozpoczęła mgr Ewa Grzelak logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT która opowiedziała o  programie MÓWIK w terapii i życiu codziennym dzieci z poważnymi problemami w porozumiewaniu się. Konferencję zamykał wykład mgr Moniki Kwilińskiej  terapeuty ZOL w Toruniu fundcji  „Światło” -”Niech przemówią Twoje oczy”prosty i skuteczny sposób komunikacji alternatywnej z osobami z zaburzeniami neurologicznymi. Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia sponsorów.Serdecznie dziękujemy: Panu Stanisławowi Drzewieckiemu Prezesowi Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Panu Markowi Bielińskiemu Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Nakle, Radzie Rodziców przy ZSnr7, Wydawnictwom WIR i Harmonia.