Uczniowie zaprezentowali swój talent i dorobek artystyczny podczas pokazów grupowych jak i występów indywidualnych w formie teatru tańca, inscenizacji teatralnych, wokalnych i instrumentalnych utworów muzycznych. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni, otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy od  Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana  Rafała Bruskiego.Podczas imprezy zostały wręczone podziękowania ,, Przyjaciel Niepełnosprawnych 2018 ‘’, przyznane za działalność na rzecz osób z dysfunkcją słuchu poprzez włączanie ich w nurt życia społecznego, promowanie ich działalności artystycznej oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

  • IMG_5562
  • IMG_5563