• Komunikacja do motywacji – co mówić, a czego unikać w codziennej pracy z uczniem
  • Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu

Zajęcia prowadzone były przez znanych i cenionych specjalistów, pracowników naukowych i praktyków: dr Justynę Leszka , dr Wandę Baranowską, mgr Ewelinę Mikołajczyk, mgr Bognę Mikołajczak.

Na spotkanie przybyło ponad 200 uczestników. Największą popularnością wśród uczestników cieszyło się szkolenie o tematyce dotyczącej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Przerwę kawową umiliła kawa i ciasto przygotowane przez Stowarzyszenie „Serce Słyszy Serce”.