Uczniowie słabosłyszący  biorą udział w kolejnych warsztatach plastycznych w ramach grantu oświatowego ,,Serce Słyszy Serce ". W październiku zajęcia odbywają się pod hasłem ,,Jesteśmy aptekarzami". Podczas jesiennego spaceru poznawali i zbierali lecznicze zioła, a następnie wykonywali zielniki tych roślin.  Kolejne zadania były jeszcze ciekawsze, dzieci wąchały i rozpoznawały różne zapachy. Na koniec wszyscy stworzyli własne świeczki zapachowe - wytwory ich prac to wspaniałe pamiątki.

  • IMG_1050
  • IMG_1051