We  wrześniu rozpoczęły  się cykliczne warsztaty plastyczne w Okręgowym Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w ramach grantu oświatowego,, Serce słyszy Serce’’. Najmłodsi uczniowie słabosłyszący  uczestniczyliw lekcji muzealnej i zajęciach praktycznych. Dzieci oglądały ekspozycję, która była połączona z grą dydaktyczną ,, Szukamy mysiej rodziny’’oraz lepiły miseczki z gliny. Wszyscy czekają  na kolejne twórcze spotkania z "Kulturą bez granic "

  • IMG_0897
  • IMG_0898