Honorowy patronat nad konferencją objęli : Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko - Pomorski , Pan Marek Gralik – Kujawsko - Pomorski Kurator Oświat,TVP 3 Bydgoszcz oraz Polski Związek Głuchych. Ponad stu sześćdziesięciu  zgromadzonych gości powitali : Pani Wanda Gredżuk  – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz Pan Piotr Żłobinski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy.

Formuła konferencji zapewniła całościowe i pełne przyjrzenie się problematyce słuchu w wielu aspektach.

Panel pierwszy poświęcony był problemom przetwarzania słychowego.

Dr n. med. Andrzej Senderski  laryngolog, audiolog i foniatra z Warszawy, twórca nowatorskiej metody treningu słuchowego Neuroflow wygłosił wykład na temat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD czyli niemożności pełnego rozumienia przy prawidłowej czułości słuchu. Omówił diagnozowanie, typologię i leczenie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych. Następnie mgr Magdalena JedynakSujkowska specjalista neurologopeda przedstawiała metody wczesnego wykrywania i rehabilitację wyższych  funkcji słuchowych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (aktywny trening słuchowy Neuroflow)oraz  funkcjonowanie dziecka z CAPD w szkole.

Panel drugi poświęcony był fizycznym wadom słuchu. Dr  n. med. Józef Mierzwiński laryngolog dziecięcy, ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w Wojewódzkim  Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy przedstawił

nowoczesne możliwości medycyny w leczeniu wad słuchu ,a lek. Justyna Tyra, rezydent Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w Wojewódzkim  Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy program implantów - skalę oceny zysków IC. Inżynier kliniczny Adam Bleklicki przedstawiciel firmy Medicus z Wrocławia opowiedział o implantach słuchowych jako szansie powrotu do świata dźwięków.

Trzeci panel dedykowany był głuchym. Olgierd Kosiba Prezes zarządu Towarzystwa "GEST" z Poznania poruszył temat znaczenia języka migowego w nauczaniu osób z uszkodzonym  słuchem ,a Aleksandra Włodarczak z Poznania temat edukacji zdrowotnej głuchych. Część wykładową zamykało krótkie wystąpienie naszej absolwentki Zuzanny Szymańskiej ( z domu Borowskiej )  z Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy oraz projekcja filmu pt.„Kultura głuchych – trudności wynikające z ograniczonej komunikacji”, którego była autorem.

Ostatnim etapem konferencji były warsztaty praktyczne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Poprowadzili je:

 mgr Agata Chruszcz – Terapia logopedyczna dzieci z wadą słuchu

 inz Adam Bleklicki –Co każdy logopeda powinien wiedzieć o procesorze dźwięku Warsztaty z obsługi i zasady działania procesora.

mgr Barbara  Markiewicz – Uczeń z uszkodzonym słuchem w szkole masowej. Możliwości i szanse rozwoju.

 mgr Adrianna Brzozowska –Migaj EU. Platforma 

Całość uświetnili swoim występem uczniowie naszej szkoły z klasy 5c i 5c’ przygotowani przez  mgr Dorotę Czekałę.

Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia sponsorów. Serdecznie dziękujemy: Panu Michałowi Kida dyrektorowi działu implantów słuchowych i aparatury laryngologicznej Medicus, Radzie Rodziców przy ZSnr7, Wydawnictwom WIR, KOMLOGO, Harmonia.