Klasa piłki ręcznej chłopców rocznika 2007 i młodszych  - absolwenci klas III.
Próba sprawności fizycznej - 24.04.2017 r. godz. 15.00 - Szkoła Podstawowa nr 48 w Bydgoszczy ul. L. Waryńskiego 1.  Do przystąpienia do próby koneczne są:  zgoda rodziców, strój sportowy, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w próbie sprawności fizycznej .   Dodatkowych informacji udziela trener I klasy piłki ręcznej Andrzej Kaczorowski 505 337 096